Publikant-logo, klikk for å gå til startsiden!

[ journalistikk | trykksaker | webtjenester | malutvikling | kontakt ]

 

 

Malutvikling

Spar tid med maler!

De fleste produserer samme type dokumenter om og om igjen, f.eks brev, referat, notater og reiseregninger. Dette arbeidet kan forenkles betraktelig ved å benytte maler, samtidig som en mal vil sørge for at resultatet får likt utseende fra gang til gang. Malen kan også sørge for at dokumentet lagres der det skal.

Vi lager alle typer Office-maler!

Vi produserer maler i Word (skjemamaler og dokumentmaler), Excel (regnarkmaler) og PowerPoint (presentasjonsmaler). Malene kan være alt fra enkle dokumenter eller skjemaer med klikkbare felter/områder til avanserte maler med layout i henhold til en bestemt profil, dialogbokser og databaser for utfylling av data og automatiske innstillinger for bl.a. lagringssted og filnavn.

Referanser på malproduksjon

Vi har laget maler for en rekke bedrifter/organisasjoner, her er et variert utvalg:

  • Bouvet AS
  • DocMap AS
  • Norges Skøyteforbund
  • NorWatt AS
  • Statskonsult (nå Statens Informasjonstjeneste)

Ønsker du å se noen eksempler eller få et uforpliktende tilbud, ta kontakt med oss!