Publikant-logo, klikk for å gå til startsiden!

[ journalistikk | trykksaker | webtjenester | malutvikling | kontakt ]

 

 

Trykksaker

Vi har lang erfaring med produksjon av trykksaker, og påtar oss alle typer oppdrag.

Redaksjonelt

Har du behov for hjelp til å administrere internavisen eller medlemsbladet ditt? Vi tar hånd om abonnementsregisteret, planlegging, innsamling og redigering av stoff – og vi bidrar gjerne med å skrive artikler og ta bilder.

Førtrykk

Vi har utstyr for å skanne både film (negativ og positiv) og papirkopier.
Du kan få resultatet levert på CD, diskett eller på papirkopier – ferdig tilrettelagt i riktig format og oppløsning.

Ombrekking

Vi setter trykksakene dine, gir deg korrektur og leverer de digitalt til trykkeriet. Trykksaker i mindre omfang kan vi skrive ut i farger i høy oppløsning i formater opp til A2. Ønsker du at vi tar hånd om trykking, pakking og/eller utsendelse, har vi forbindelser vi kjenner godt og har god erfaring med.

For priser eller ytterligere informasjon, ta kontakt!